Regulamin wynajmu, wypożyczenia łodzi, skutera, motorówki nad Zagrzem

Wypożyczający – osoba, która wypożycza wynajmującemu sprzęt pływający.

Wynajmujący – osoba, która wynajmuje sprzęt pływający z wypożyczalni.

Wynajmujący ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

Jeżeli w trakcie wynajęcia sprzętu pływającego wystąpi awaria lub wydarzy się wypadek, koniecznie natychmiast trzeba skontaktować się z wypożyczalnią.

1. Wypożyczalnia jest czynna od 10:00 do 18:30 inne godziny po wcześniejszym uzgodnieniu.

2. Wypożyczenie sprzętu nastąpi po sprawdzeniu dokumentów i wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości od 300 zł do 500 zł.

3. Łodzie i skutery wodne mogą wypożyczyć osoby, które:

a). Ukończyły 18 lat

b). W przypadku skuterów posiadają patent (muszą mieć go podczas pływania – w razie kontroli)

c). Wynajmujący oraz pozostałe osoby nie mogą być pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

4. Maksymalna ilość osób:

Na łódce – 6
Na skuterze – 2

5. Wymagane jest okazanie dokumentu ze zdjęciem

6. Opłata za wynajęcie sprzętu pobierana jest z góry, za zadeklarowany lub ustalony wcześniej czas wynajmu.

7. Wypożyczający może odmówić wynajęcia sprzętu bez podania przyczyny.

8. Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu i zasad

a). Zobowiązuje się do dbałości i czystości (w przypadku bardzo dużego zanieczyszczenia sprzętu może być doliczona opłata w wys. do 50 zł)

b). Oddania sprzętu umówionym czasie

c). Zwrócenia sprawnego sprzętu

d). Pokrycia kosztów napraw z jego winy

e). Przebywania na sprzęcie wyłącznie w kamizelkach ratunkowych.

9. Wynajmującemu sprzęt zabrania się:

a). Dając osobą trzecim sprzęt

b). Zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających

c). Zakaz palenia papierosów

10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i inne szkody w czasie użytkowania sprzętu.

11. W przypadku kradzieży sprzętu lub jego wyposażenia i zgubienia wynajmujący jest zobowiązany do zwrotów kosztów i utratę kaucji.

12. Przybycie po umówionym czasie zarezerwowanego sprzętu pływającego liczy się godzina rezerwacji

13. W momencie, gdy nastąpi opóźnienie oddania sprzętu przez wynajmującego, (pow. 15 minut) będzie naliczana opłata, liczona jak za pierwszą godzinę najmu (150zł).